juni 2016

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med kontor i Västerås och Stockholm samt ett omfattande och kunnigt nätverk i hela landet. Vi erbjuder både företag och privatpersoner kompletta säkerhetslösningar, med hjälp av den senaste tekniken och välanpassade tjänster. Tack vare vårt nätverk kan vi ge kedjekunder installation och service i hela riket.

Ny stor order till Newsafe

Newsafe har säkrat affären att få leverera säkerheten till den nya handelsplatsen BO/OM i kungens kurva. Anläggningen kommer att bestå av ett avancerat adresserbart brandlarm

Läs mer »

Vi ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag

Våra certifikat