Kvalitet, miljö och certifikat

Vår kvalitet är din trygghet. Vår målsättning är att alltid leverera en lösning med anläggarintyg med certifierade produkter till allt från den lilla villan till den stora högsäkerhetsanläggningen.

Våra Certifikat

  • Certifierad anläggarfirma inbrottslarm Larmklass 4
  • Certifierad anläggarfirma brandlarm
  • Certifierad anläggarfirma Talat utrymningslarm
  • Certifierad anläggarfirma CCTV
  • Certifierad anläggarfirma Cybersäkerhet
  • Certifierad anläggarfirma Lås
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • Polistillstånd

Sveriges ledande säkerhetsföretag

Vi har i företaget behöriga ingenjörer inom brandlarm, TUL, inbrottslarm, CCTV och certifierad låssmed, låsmästare samt certifierad värdeskåpstekniker och utökar hela tiden med fler.