Vi flyttar till Strandbergsgatan 12

Idag flyttar Stockholmsverksamheten till större och mer ändamålsenliga lokaler men i samma fastighet på Lindhagen där verksamheten bedrivs idag. Lokalen har byggts för att anpassa dagens behov med utrymme för framtida möjliga expansioner.

Ny adress är Strandbergsgatan 12. 

Sveriges ledande säkerhetsföretag