Stora installationer av säkerhet till idrottsstaden Västerås

Rocklunda Fastigheter är Nordens största idrottsområde. Här finns ett flertal stora idrottsarenor, kontorslokaler och andra driftutrymmen. Newsafe är den säkerhetsentreprenör som utför service av befintliga säkerhetssystem men även för konsultation och installation av nya anläggningar. Newsafe ansvarar även för den tekniska driften av säkerhetssystemen för passagesystem, låssystem och dörrautomatiker m.m. inom hela området.

Newsafe har utfört installation av inbrottslarm och passersystem på hockeyarenan ABB Arena Nord som omfattar cirka 200 dörrar med kortläsare. Även innebandyarenan Mälarenergi Arena har fått ny installation av 150 dörrar med kortläsare och nytt låssystem. Vi har även gjort liknande uppdateringar på bandyarenan och fotbollsarenan under föregående år.

I dagsläget utför vi installation av säkerhet i Mimerhallen, som då kommer bli en del av det samlade säkerhetssystemet inom området.

Inom kort kommer vi även att slutföra installation av nytt säkerhets- och passagesystem till Bellevuestadion som är Västerås största inom- och utomhusarena. Med sina 15 000 m² finns aktiviter som tennis, padel, badminton, bowling, gym, café och mycket mer.

Sammantaget gör detta Newsafe till den i särklass största installatören av säkerhet för idrottsanläggningar i Mälardalen.

”Det är med glädje som vi fått förtroende från den här typen av aktörer. Vi stöttar ju att Västerås ska ha ett rikt idrottsliv, så det känns jättebra att få säkra upp lokalerna!” – Benny Uhlin, projektledare, Newsafe.