Newsafe tecknar nytt stort ramavtal

Sundbyberg stad har sökt en entreprenör som genom ett proaktivt, innovativt och framdrivet agerande bidrar till att utveckla Sundbybergs stads säkerhetstekniska anläggningar. Newsafe kan med glädje meddela att vi tilldelats ramavtalet. 

Sundbyberg stad är till ytan Sveriges minsta kommun med 9 kvadratkilometer, men är en av de folktätaste med över 50.000 invånare. Sundbyberg är beläget väster om Stockholm och här finns naturområden, vackra sjöar och ett rikt föreningsliv. Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner och de har stora visioner för framtiden. 

Ramavtalet som Newsafe tilldelats omfattar service och underhåll, utbyte och kompletteringar samt nyinstallationer gällande inbrottslarm, lås- och dörrbeslag, passage, CCTV, kritisk kommunikation, porttelefoni och bärbart överfallslarm. 

Sundbyberg stad har önskat ett nära samarbete med Newsafe där vi ska bidra med egna idéer, nya lösningar och kunskap om både befintlig och ny teknik. Vi är övertygade om att vi kommer kunna leva upp till deras önskemål.

Illustration: Sundbybergs stad

”Det är ett strategiskt viktigt avtal för oss på Newsafe som förväntas omsätta 40 – 50 miljoner kronor under de närmaste åren.”
– David Dunér, verksamhetschef Stockholm

David Dunér

David Dunér

Verksamhetschef Stockholm
08-470 47 01
david.duner@newsafe.se