Ramavtal med Skandia Fastigheter

Newsafe kan stolt presenter att vi tecknat ramavtal med Skandia Fastigheter i region Stockholm och Uppsala.

Ramavtalet omfattar service, underhåll och installationer avseende fysisk säkerhet. Vi kommer utföra arbeten i både bostäder och kontor samt köpcentrum och samhällsfastigheter. 

”Det känns superbra att vi fått möjlighet att bli deras naturliga samarbetspartner inom säkerhet.” – Johan Åberg, projektledare Newsafe

Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 124 fastigheter – eller 1,1 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Med 150 medarbetare skapar och förvaltar de rum för fler, och i slutändan ska det ge en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare.
Läs mer om Skandia Fastigheter här.

k