Newsafe säkrar Bromma sjukhus

Renoveringen av Bromma sjukhus är i full gång och Newsafe kan glatt meddela att ett avtal är skrivet gällande installation och driftsättning av larm- och passeranläggningar.

Den del som idag är Bromma sjukhus byggdes redan på 70-talet och var då en del av Beckomberga mentalsjukhus. Under åren som gått har många nya byggnader tillkommit i området, men Bromma sjukhus har förblivit oförändrat. Byggnaden har upplevts som isolerad i förhållande till områdets övriga karaktär. Därför är en viktig del i ombyggnationen att förankra byggnaden i Bromma och på så vis bidra till närområdets identitet.

I samband med ombyggnationen kommer Newsafe att installera och driftsätta nya larm- och passeranläggningar. Arbetet förväntas pågå under hela 2023.

Illustrerad bild på den nya fasaden

”Det är alltid roligt och vara med och bidra till anläggningar som har en historia. Det kommer bli jättebra med de nya larm- och passersystemen och det ser ut som att sjukhuset kommer få sig ett rejält lyft!”

Pontus Nibbelblad

Pontus Nibbelblad

Säljare och projektledare
08-470 47 15
pontus.nibbelblad@newsafe.se