Newsafe levererar säkerhet till en av världens ledande IT-aktörer

Newsafe har fått förtroendet att leverera brandlarm och talat utrymningslarm till en av världens ledande IT-aktörer. Utöver det avancerade brandlarmet och det talade utrymningslarmet levererar Newsafe även ett överordnat system för att enkelt och smidigt hantera systemen.

Det är en framgång för Newsafe att få fortsätta leverera lösningar till Datacenter i Sverige. Denna anläggning byggs i Gävle.

Att vi på Newsafe får fortsätta utöka vår kompetens inom datahallar är i helt rätt riktning för oss. Vi ser en ljus framtid och långa samarbeten inom detta segment. Sebastian Lorenz, Sakkunnig Brandlarm.”

Sveriges ledande säkerhetsföretag