Newsafe får beställning av tre nya datacenter från två av världens ledande IT-aktörer. #Uppdaterad

Newsafe får fortsatt förtroende att leverera säkerhet till nya etableringar av datacenter i Sverige. Det är två av världens ledande IT-aktörer som står som slutkund för projekten som kommer att pågå under flera år.

Det är komplexa installationer där vi sedan tidigare har visat vad vi går för och att vi har kunskap och kvalité att kunna möta kundernas högt ställda krav på organisation och utförande.

-Sebastian Lorenz, projektledare Newsafe

För ytterligare information om projekten:

Sebastian Lorenz, +4621 444 87 04 | sebastian.lorenz@newsafe.se


Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med spetskompetens inom inbrottslarm, brand- utrymningslarm, passagesystem, lås och CCTV. Newsafe ligger ständigt i framkant med hållbara och innovativa helhetslösningar.

Sveriges ledande säkerhetsföretag