Newsafe utsett till DI Gasell bolag av Dagens Industri för andra året i rad

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. 

Gasellkriterier:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser. 

 

För att utses till till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Det görs även en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.