Dagens industri utser Newsafe till Gasell år 2022. Vi uppfyller nu kriterier som Mästargasell.   

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Dagens industri utser därför sedan år 2000 de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Under åren 2015-2021 har Newsafes omsättningen ökat med 5023%. Det har resulterat i att Newsafe blivit utsedda till Gasellföretag år 2020, 2021, 2022. Newsafe kan därför stolt meddela att vi blir ett MästarGasell företag under 2023!

Kriterier för att bli MästarGasell

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

”Vi vill tacka alla kunder, leverantörer och medarbetare som gjort det möjligt för oss att få denna utmärkelse. Vi är stolta över alla säkerhetslösningar vi levererat genom åren och ser framemot att fortsätta få leverera i framtiden.” – Joakim Lorenz, VD