Newsafe blir en del av SELATEK

Newsafe har sedan starten 2015 haft en fantastisk tillväxtresa genom sitt konkurrenskraftiga erbjudande och starka kund- och leverantörsrelationer. För att ytterligare stärka och utveckla sitt erbjudande, bland annat genom etablering på nya orter och utveckling av sina medarbetare, blir nu Newsafe en del av säkerhets- och installationsgruppen SELATEK. Detta ser Joakim Lorenz (VD) och ledningsgruppen som ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling.

Newsafe kommer att fortsätta verka som vanligt med den nuvarande ledningsgruppen och medarbetare. Med stöd från SELATEK får bolaget tillgång till ytterligare resurser som kommer att supportera och accelerera tillväxten i den expansiva säkerhetsbranschen.

"Vi ser fram emot att bli en del av SELATEK och ta nästa steg i vår tillväxtresa. Vi kommer att fortsätta bygga på vår starka företagskultur, samtidigt som vi får tillgång till resurser och synergier i en större koncern med både elinstallation och säkerhetskompetens. Tillsammans med våra nya kollegor ser vi fram emot att befästa vår marknadsposition och förbättra vårt serviceerbjudande, och i slutändan leverera större värde till våra kunder." - Joakim Lorenz, VD för Newsafe

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Lorenz VD, Newsafe

E-post: joakim.lorenz@newsafe.se

Sveriges ledande säkerhetsföretag