Newsafe bidrar till en hållbar framtid

Newsafe tog under 2017 ett viktigt beslut att börja klimatkompensera för våra utsläpp i samband med transporter och resor. Detta för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid. Vi har valt att stödja ett antal olika projekt där fokus ligger på förnyelsebar energi och trädplantering.

Vi strävar hela tiden för att hitta lösningar för att minska våra utsläpp och bli klimatneutrala, att börja klimatkompensera var ett självklart val för oss och ett steg i rätt riktning. Lukas Kedevik, Miljöansvarig Newsafe

För mer information om projekten vi stödjer klicka här

klimat 4

Sveriges ledande säkerhetsföretag