Newsafe -Anläggarfirma för (TUL) Talat Utrymningslarm enligt SBF 2018:1

Newsafe har genomgått certifieringsprocessen för godkänd anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2018:1 som styrs av regelverket SBF 502. Detta har gjort att vi nu är en av endast två aktörer inom säkerhetsbranschen som har samtliga certifikat när det kommer till inbrottslarm, lås, CCTV, brand- och utrymningslarm samt kvalité och miljö.

Med följande certifiering når vi en ännu högre kunskaps nivå inom Newsafe´s brandlarms avdelning.  Newsafe´s mål är att vara ett av Sveriges främsta kunskapsföretag inom säkerhetstekniska lösningar, där ingår det att vi skall vara ett hel certifierat bolag inom säkerhetsteknik och detta har nu införlivats ytterligare -meddelar en stolt VD, Joakim Lorenz

För att se Newsafes övriga certifikat klicka här

Sveriges ledande säkerhetsföretag