Leverans av säkerhet till RCO Group

Newsafe har fått förtroendet att leverera säkerheten till RCO Groups nya huvudkontor på Gustav III:s Boulevard 36 i Centrala Frösunda. I RCO Group ingår bolagen RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock.

Newsafe har under 2023 på uppdrag av RCO installerat ett nytt RCO M5 Mega säkerhetssystem i deras nya lokaler i Frösunda. 

”Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet från RCO att leverera denna säkerhetsentreprenad. Det är ett kvitto på vår tekniska spetskompetens när tillverkaren väljer Newsafe till deras egna lokaler.”
– Johan , Projektansvarig Newsafe

Johan Hermansson

Johan Hermansson

Projektansvarig
08-470 47 11