Lås- och passersystem till IKANO

Newsafe har skrivit kontrakt med Ikano bostadsproduktion på lås- och beslagning och passersystem till de nybyggda bostäderna i Årstaberg i Stockholm.

Det rör sig om 4 huskroppar och så mycket som 312 lägenheter. Jobbet förväntas påbörjas redan nu 2022 och beräknas vara klart i början av 2024.

”Vi ser fram emot ett gott samarbete med Ikano.” – Robin Thudin, projektledare

Ikano bostad är fastighetsägare och bostadsutvecklare. De grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAS grundare.
Läs gärna mer om Ikano bostad här.

Illustrerad bild över de nybyggda bostäderna i Årstaberg