Kamerabevakning – vad gäller?

Vad används kameror till? Vad gäller egentligen för kameror? Får vem som helst sätta upp kameror?  I denna nyhet tänkte vi berätta lite grundläggande om kamerabevakning. 

Vad används kameror till?
Kamerabevakning innebär att ett område övervakas med hjälp av en eller flera övervakningskameror. Kamerabevakning kan användas både inomhus eller utomhus. Syftet med kamerabevakning kan bland annat vara att öka känslan av trygghet och förebygga samt lösa brott. Det inspelade materialet kan tydliggöra vem som begått handlingen och vad som inträffat, vilket i sig kan ha en avskräckande effekt. Kamerabevakning kan även användas för att föra statistik om hur många personer som befinner sig i en fastighet eller larma om en kö blir för lång i en matbutik. Möjligheterna är oändliga och kameror med AI kan idag underlätta och lösa problem på ett enkelt och kostnadseffektivt vis. 

Behövs tillstånd?
Grunden i Kamerabevakningslagen är att se till att kamerabevakning bara används när behovet att övervaka är större än integritetsintresset. För att få bedriva kamerabevakning krävs det ibland tillstånd. Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar tillstånden. Vi på Newsafe kan vara bollplank i om du behöver söka tillstånd eller inte. Viktigt att komma ihåg är att även om du inte behöver tillstånd för din kamerabevakning är det viktigt att följa Dataskyddsförordningen, Kamerabevakningslagen eller annan dataskyddsreglering. 

Spännande teknik
Till produkterna finns smarta system som möjliggör noggranna analyser av det inspelade materialet. Kameror kan exempelvis läsa av nummerplåtar och urskilja fordon från andra objekt i rörelse. Möjligheterna är många och det är nästan bara fantasin som sätter gränser! Vi på Newsafe är leverantörsoberoende och kan därför anpassa marknadens alla varumärken och modeller med ditt behov.

Vad gäller för privatpersoner?
Som privatperson har du rätt att sätta upp kameraövervakning på din egen tomt eller i ditt hem, så länge allmänheten inte riskerar att komma med i bild, du får t.ex inte filma grannens tomt. Detsamma gäller bilar, båtar, förråd, garage etc. Det är viktigt att när kameror sätts upp måste det förtydligas med minst en skylt. 

Är du intresserad av att installera kameraövervakning?

I Newsafes kameraanläggningar är alltid en certifierad behörig ingenjör inom CCTV inblandad, på så sätt är du som kund garanterad en korrekt montering och installation. Kontakta någon av våra behöriga ingenjörer eller teknisk sakkunnig så kan de berätta mer om vilken typ av lösning som kan passa just ditt behov.

David Dunér

David Dunér

Behörig ingenjör CCTV
08 470 47 01

Oliver Karlsson

Oliver Karlsson

Teknisk sakkunnig CCTV
021 444 86 84

David Oksala

David Oksala

Behörig ingenjör CCTV
021 444 87 06

John Engström

John Engström

Behörig ingenjör CCTV
021 444 86 82