iLOQ leverans till Skälbyskolans nyetablering

Skälbyskolan

Newsafe har fått förtroendet att leverera säkerheten till Skälbyskolan som drivs av CKF Fastighets AB i Västerås. Man har valt att satsa på den senaste tekniken där man väljer att sätta in ett elektronisk låssystem från iLOQ. Tack vare detta så går nycklar enkelt att programmera bort vid förlust och gör det möjligt att kunna styra och lägga till behörigheter med tiden. iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den elenergi som systemet behöver, genom nyckelns rörelse när den förs in i låset. Nycklarna och cylindrarna
fungerar därför helt utan batterier.

I entreprenaden ingår även ett helt nytt inbrottslarmssystem kopplat till larmcentral och bevakning.

Vi tackar CKF och Skälbyskolan för Ert förtroende!

#SkälbyskolanÄrUppdaterad

Sveriges ledande säkerhetsföretag