Högsäkerhetsanläggning till Orica

Stevenson Group NZ

Newsafe har tecknat avtal och levererat en säkerhetsanläggning till Orica.

Orica är en världsledande tillverkare av sprängämnen och tändmedel för civilt bruk med över 12 000 anställda runt om i världen.

Med den nya säkerhetsanläggningen som installerats uppfyller Orica de höga krav som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ställt på bolaget.

Vi vill tacka Orica för förtroendet och ser fram mot ett långt samarbete tillsammans.

#Uppdaterad

Sveriges ledande säkerhetsföretag