Grattis Newsafe med kunder – Fredrik Myrberg Behörig ingenjör inbrottslarm

Vi säger stort grattis till Fredrik Myrberg som blir den tredje behöriga ingenjören på inbrottslarm hos oss på Newsafe.

För att en inbrottslarmsanläggning ska utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal.

Ett certifikat enligt SBF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att man har den kunskap som krävs. Det visar också att man uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

För ytterligare information om certifieringen klicka här

#Uppdaterad

 

Sveriges ledande säkerhetsföretag