Globalt ledande IT-aktör tryggar Newsafes framtid med omfattande mångmiljonkontrakt

Newsafe har fått förtroendet att leverera brandlarmsystem till tre mycket stora datacenter i Sverige. Utöver det avancerade brandlarmen har Newsafe även levererat överordnade system för att framtidssäkra enkel och smidig hantering till vår uppdragsgivare för brandlarmsystemen.

-Vi känner oss mycket stolta med förtroendet att få leverera följande skräddarsydda lösningar till följande anläggningar med så hög komplexitet säger Lukas Kedevik och sakkunnig Brandlarms ingenjör Sebastian Lorenz

(Rubricerad omnämnd aktör/ kund är konfidentiell)

 

SBSC_Newsafe_40_rak

Sveriges ledande säkerhetsföretag