Expandia Är Uppdaterat

Expandia

Newsafe tecknar samarbetsavtal med Expandia. Avtalet gäller bland annat service, larmcentralstjänster och bevakning. Vi tackar för förtroendet.

#ExpandiaÄrUppdaterad

”Expandia är en av Sveriges största leverantörer av tillfälliga lokaler. Våra moderna modulsystem skapar möjlighet att snabbt lösa ett lokalbehov utan att behöva göra avkall på kvalitet och miljö. Eftersom vi erbjuder verksamhetsanpassade lokaler behövs inga kostsamma ombyggnationer för att förvandla ett kontor till en förskola – modulen är redan från början byggd för verksamhetens villkor.

Vi erbjuder moduler för förskolor, skolor, kontor och olika typer av boenden.”

För mer information klicka här

Sveriges ledande säkerhetsföretag