Certifierad helhetslösning till FVB

Newsafe har fått förtroendet att leverera en certifierad helhetslösning till FVB. Leveransen innehåller nytt integrerat inbrottslarm och passagesystem, mekaniska lås, elektromekaniska lås, nödutrymningsbeslagning, låssystem och övertagande av brandlarm. Anläggningen byggs enligt SSF 130:8 Larmklass 2. Med stort fokus på hög säkerhet förenat med ett enkelt handhavande för personalen på plats.

fvb

#FVBÄrUppdaterade

I Sverige och internationellt är FVB en av de ledande energikonsulterna inom Energi, Industri, Fastighet samt El & Automation. FVB har över 115 medarbetare och nio lokalkontor i Sverige och över 30 medarbetare och fyra lokalkontor i Nordamerika. Genom lokalkontoren i Sverige, Canada och USA erbjuds ett ökat kundvärde genom lokal förankring på en globaliserad marknad. 

Klicka här för mer information om FVB

R-TOUCH

SBSC_Newsafe_40_rak

Sveriges ledande säkerhetsföretag