Brandlarm och lås till Kunskapscompaniet

Newsafe har fått möjlighet att säkra upp Kunskapscompaniets lokaler i Eskilstuna med ett fullskydd av bland annat brandlarm. 

Under hösten har Newsafes brandlarms- och låstekniker utfört installation och driftsättning av lås, brandlarm, nödljus och belysta hänvisningsskyltar enligt SBF 110:8 klass A i Kunskapscompaniets lokaler i Eskilstuna. 

Kunskapscompaniet erbjuder båda gymnasium och vuxenutbildningar inom inom yrkeshögskola, yrkesutbildning och coachning. Idag bedrivs utbildningar mot olika byggyrken, industri och teknik, transport, logistik, vård och omsorg samt restaurang. 

Du kan läsa mer om Kunskapskompaniet här.

William Lorenz är en av de medarbetare som varit på projektet Kunskapskompaniet:
”Det har varit ett bra projekt där vi fått utvecklas. Det är alltid roligt när vi gör allt från installation till driftsättning. Även kul när vi är flera kompetenser på ett och samma ställe. Nu var det brandlarm och lås.” 
– William

William Lorenz

William Lorenz

Behörig ingenjör brandlarm
021-444 87 07