Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Att vara Behörig Ingenjör inom ett område är en färskvara. Något som behöver förnyas vart 5 år. Benny Fällborg kan nu stolt fortsätta titulera sig som Behörig Ingenjör Inbrottslarm de kommande 5 åren.

Benny blev nyligen klar med att förnya sin licens för att kunna titulera sig som till Behörig Ingenjör Inbrottslarm. Det innebär att han har genomfört och klarat samtliga tester ännu en gång. Han är nu fortsatt certifierad de kommande 5 åren. 

”Det känns väldigt bra att Benny certifierat om sig som Behörig Ingenjör inom inbrottslarm. Det är tidskrävande och behövs hög kompetens för att klara testerna. Vi är riktigt stolta över Benny! Det känns väldigt tryggt att ha honom ombord på Newsafe.”
– Sofia Hedman, HR-chef

Sofia Hedman

Sofia Hedman

HR-chef
021 444 82 72

Benny Fällborg, Behörig Ingenjör Inbrottslarm