Fjärvärmebyrån

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med kontor i Västerås och Stockholm samt ett omfattande och kunnigt nätverk i hela landet. Vi erbjuder både företag och privatpersoner kompletta säkerhetslösningar, med hjälp av den senaste tekniken och välanpassade tjänster. Tack vare vårt nätverk kan vi ge kedjekunder installation och service i hela riket.

Certifierad helhetslösning till FVB

Newsafe har fått förtroendet att leverera en certifierad helhetslösning till FVB. Leveransen innehåller nytt integrerat inbrottslarm och passagesystem, mekaniska lås, elektromekaniska lås, nödutrymningsbeslagning, låssystem och

Läs mer »

Vi ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag

Våra certifikat